ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Νάξος, 04-08-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ. – Οικ. 16051

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  8ης/04-08-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                                                                                  

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
16/2017 Αίτηση Μαϊδανού Κωνσταντίνου του Δημητρίου για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος (Ζεστής και Κρύας Κουζίνας) – Αναψυχής» που λειτουργεί στον Απόλλωνα Νάξου. Εγκρίνει ομόφωνα την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος (Ζεστής και Κρύας Κουζίνας)- Αναψυχής» του Κωνσταντίνου Μαϊδανού του Δημητρίου,  που λειτουργεί στον Απόλλωνα της Τ.Κ. Κορωνίδας έως την 02.00΄ πρωινή ώρα σε ανοικτό χώρο και έως την 03.00΄ πρωινή σε κλειστό χώρο με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων.
17/2017 Αίτηση Λαγογιάννη Ιωάννη του Αντωνίου για χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφενείο -Ψητοπωλείο» που λειτουργεί στη Τ.Κ. Βίβλου. Εγκρίνει ομόφωνα την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Καφενείο – Ψητοπωλείο» με διακριτικό τίτλο «ΑΝΤΩΝΗΣ» του Ιωάννη Λαγογιάννη του Αντωνίου,  που λειτουργεί στην Τ.Κ. Βίβλου έως την 02.00΄ πρωινή ώρα σε ανοικτό χώρο και έως την 03.00΄ πρωινή σε κλειστό χώρο με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων.
18/2017 Γνωμοδότηση της Υπηρεσίας μας περί κατασκευής κινητής ράμπας εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στον οικισμό «Απόλλωνα» της Τ.Κ. Κορωνίδας. Εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της αίτησης του κ. Βιτζηλαίου Μιχαήλ του Ιωάννη για κατασκευή ράμπας Α.ΜΕ.Α.  στο ήμισυ του πλάτους του σοκακιού που οδηγεί από την εκκλησία του Άη Γιάννη προς την Καυκάρα (10 μέτρα περίπου) στον οικισμό Απόλλωνα της Τ.Κ. Κορωνίδας Νάξου.
19/2017 Αίτημα Κυνηγετικού Συλλόγου Νάξου περί βραχυχρόνιας (τριετής) απαγόρευση θήρας στις Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων. Εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της αίτησης του Κυνηγετικού Συλλόγου περί βραχυχρόνιας (τριετής) απαγόρευσης θήρας στις κάτωθι Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων:

1)Περιοχή Χώρας Νάξου – Γαλήνη – Εγγαρές – Άγ. Θαλλέλαιος – Μονή Χρυσοστόμου, εμβαδού 6,43 τετραγ. χιλ/τρα».

2)Περιοχή από Φράγμα Φανερωμένης – Σκεπόνι – Ξεστράτισμα – Μυρίσης – επαρχιακός δρόμος, εμβαδού 8,28 τετραγ. Χιλ/τρα.

20/2017 Λήψη εισηγητικής απόφασης, κανονιστικού χαρακτήρα, για τη χορήγηση αδειών βοσκής εντός προστατευόμενων γεωργικών ζωνών της Τ.Κ. Σκαδού, σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμό 3/28-11-1983 Απόφασης του Αγρονομικού Συμβουλίου Νάξου. Εισηγείται ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση για την χορήγηση αδειών βοσκής εντός προστατευόμενων ζωνών της Τ.Κ. Σκαδού σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 12/28-04-2017 έγγραφο της Τ.Κ. Σκαδού.

 

21/2017 Συζήτηση αιτήματος του κ. Χάμπα Δημητρίου περί τοποθέτησης τιμοκαταλόγου σε κοινόχρηστο χώρο. Αποφασίσει ομόφωνα:

ü  Οι τιμοκατάλογοι στα καταστήματα ιδιοκτησίας των κ. Χάμπα Δημητρίου και κ. Διαμαντάκου Γεωργίου που βρίσκονται στη θέση Φάραγγας της Δ.Κ. Νάξου θα τοποθετηθούν έως ένα μέτρο δεξιά και έως ένα μέτρο αριστερά από την κύρια είσοδο του καταστήματος και θα έχουν πάχος έως 15 εκατοστά.

ü  Δεν επιτρέπονται τα σταντ, οι εναέριες, οι μεταλλικές ή ξύλινες κατασκευές οποιασδήποτε μορφής.

ü  Στη δημοτική πλατεία που μισθώνουν για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, επιτρέπεται να τοποθετήσουν στο κέντρο του χώρου που μισθώνει ο κάθε επαγγελματίας τον τιμοκατάλογο του, στους λοιπούς χώρους οι τιμοκατάλογοι θα επιτρέπονται μόνο στα τραπέζια.

ü  Οποιαδήποτε κατασκευή υπάρχει σήμερα και είναι αντίθετες με τα ανωτέρω της απόφασης πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα εντός 24ωρου.

ü  Οι τιμοκατάλογοι στις προσόψεις θα πρέπει να κατασκευαστούν και να τοποθετηθούν εντός 10ημέρου σύμφωνα με τα ανωτέρω της απόφασης.

 

                                                                                 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Εμμανουήλ Πολυκρέτης             

Σχόλια are closed.