ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Νάξος, 24/07/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                 Αρ. Πρωτ. – Οικ. 12459 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α 8ης/22-07-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απόφασης
11/2019 Απαγόρευση ή μη φόρτωσης – εκφόρτωσης οικοδομικών υλικών στο λιμάνι της Νάξου κατά την καλοκαιρινή περίοδο από 1η Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ζητάμε από το Λιμεναρχείο Νάξου να μας ενημερώσει σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας Λιμένα Νάξου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Comments are closed.