ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 12-09-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Νάξου στις 10-09-2019
(8η Συνεδρίαση του έτους 2019)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

25

«Ενοικίαση κτιρίου για τη στέγαση του Γραφείου της Κοινότητας Νάξου» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να ζητηθεί από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων να μας παραχωρήσει ή να μας μισθώσει κτίριο για της ανάγκες της Κοινότητας Νάξου.

26

«Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην κα Ιωάννα Ανεβλαβή του Βασιλείου για το κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Προχείρου & Πλήρους Επεξεργασίας-Προχείρου & Πλήρους Γεύματος (Καφέ-Εστιατόριο)» με διακριτικό τίτλο «ΜΕΝΟΥ ΜΕ ΝΟΥ», που λειτουργεί περιοχή Αγίου Γεωργίου Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, με βάση το άρθρο 3 της αριθ. 3/1996 Αστυνομικής διάταξης η οποία ορίζει έως την 03.00΄πρωινή ώρα εντός του καταστήματος με την προϋπόθεση να μη διαταράσσεται η ησυχία των περίοικων και να τηρούνται οι όροι των σχετικών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Σχόλια are closed.