ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Νάξος, 08-08-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                Αρ. Πρωτ. – Οικ.12519-

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  8ης/07-08-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
22/2018 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης: Κέντρο Διασκέδασης (Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας – Πλήρους Γεύματος) στον Μιχαήλ Μάλαμα του Ιακώβου που θα λειτουργήσει στη περιοχή «Καστράκι» Τ.Κ. Σαγκρίου  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος:           Κέντρο Διασκέδασης (Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας – Πλήρους Γεύματος) στον κ. Μάλαμα Μιχαήλ του Ιακώβου, που θα λειτουργήσει στη περιοχή «ΚΑΣΤΡΑΚΙ» της Τ.Κ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

•          Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια έναρξης λειτουργίας του καταστήματος.

•          Το ακριβές είδος του ανωτέρω καταστήματος θα καθορισθεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/Β΄/08-10-2012).                                  

             

 

     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

                                Εμμανουήλ Πολυκρέτης              

 

Σχόλια are closed.