ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Νάξος, 30-06-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ      

 

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 27-06-2016

(9η Συνεδρίαση του έτους 2016)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

61

 

 

«Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην: ΒΙΟΛΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ–ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ & ΠΟΔΙΩΝ», που θα λειτουργήσει στη περιοχή «ΈΛΛΗ» Χώρας Νάξου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 62

«Αιτήσεις  χορήγησης – ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικής  καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στην: εταιρεία «ΔΟΥΚΑΤΟ Ο.Ε.» με νόμιμους εκπροσώπους τους Δημήτριο ΚΑΛΑΒΡΟ του Εμμανουήλ και Ιωσήφ ΚΑΡΟΥΑΝΑ του Εμμανουήλ  για το κατάστημα «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», με διακριτικό τίτλο «ΔΟΥΚΑΤΟ» που λειτουργεί στην Χώρα Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2016, με παράταση ωραρίου έως την 03:00΄πρωινή ώρα.

Β) Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον Αθανάσιο ΚΟΥΡΝΙΩΤΗ του Ευαγγέλου για το κατάστημα «ΤΑΒΕΡΝΑ», με διακριτικό τίτλο «ΚΑΣΤΡΟ» που λειτουργεί στην περιοχή «Πλ. Μπραντούνα» Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για τρία έτη 2016 – 2017 – 2018, με παράταση ωραρίου έως την 12:00΄πρωινή ώρα.

Γ) Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον PEDRO FRANCISKO AVILES GUTIERREZ του PEDRO για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ», με διακριτικό τίτλο «ANDA JAVE O REST» που λειτουργεί στη Χώρα Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2016, με παράταση ωραρίου έως την 03:00΄πρωινή ώρα.

Δ) Τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον Χρήστο ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ του Αντωνίου για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ», που λειτουργεί στην περιοχή «ΧΡΙΣΤΟΣ ή ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ» Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2016, με παράταση ωραρίου έως την 03:00΄πρωινή ώρα.

Ε) Την ανανέωση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον Μιχαήλ ΡΟΥΣΣΟ του Ευαγγέλου για το κατάστημα «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ -ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», με διακριτικό τίτλο «NAXOS SCIROCCO» που λειτουργεί στην περιοχή «Πλ. Πρωτοδικείου» Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για αορίστου διάρκειας, με παράταση ωραρίου έως την 03:00΄πρωινή ώρα.

ΣΤ) Την ανανέωση άδειας χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων στον Γεώργιο ΚΙΟΥΛΑΦΗ του Ηλία για το κατάστημα «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», με διακριτικό τίτλο «ΠΑΛΑΤΙΑ» που λειτουργεί στη χερσαία ζώνη λιμένα, θέση «Παλάτια» Χώρας Νάξου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2016, με παράταση ωραρίου έως την 02:00΄πρωινή.

 

 

 

 

 

63

«Παραχώρηση Κοινόχρηστου χώρου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραχωρηθούν κοινόχρηστοι χώροι στις κατωτέρω επιχειρήσεις και συγκεκριμένα:1.Στην εταιρεία «Μ. & Ν. Ρούσσος Ο.Ε.» να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου εφαπτόμενα της προβολής της επιχείρηση της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

2.Στον κ. Μελά Γ. Δημήτριο να παραχωρηθεί χρήση κοινοχρήστου χώρου εφαπτόμενα της προβολής της επιχείρηση της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μέτρα χωρίς να περιλαμβάνεται το κράσπεδό του.

 

 

 

 

 64

«Έγκριση θερινού ωραρίου λειτουργίας φαρμακείων»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του θερινού ωραρίου των φαρμακείων της Χώρας Νάξου ως εξής:            

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 8.00π.μ-2.30μ.μ και 6.00μ.μ-10.30μ.μ

Τετάρτη-Σάββατο από 8.00πμ-2.30μμ.

Το εφημερεύον φαρμακείο θα παραμένει ανοικτό από 8π.μ έως τις 1 μετά το μεσονύκτιο και κατά πάγια τακτική ο φαρμακοποιός εξυπηρετεί τα επείγοντα περιστατικά, τα οποία συνοδεύονται από ιατρική συνταγή, μέχρι τις 8π.μ της επόμενης ημέρας μετά από τηλεφωνική κλήση.

 

 

 

 

 

  

65

 

 

 

«Παράταση μίσθωσης χώρων στάθμευσης οχημάτων» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παραταθούν για δύο (2) χρόνια, οι μισθώσεις των χώρων στάθμευσης οχημάτων και συγκεκριμένα:

α) ένα (1) μισθωτήριο δύο (2) χώρων στάθμευσης οχημάτων του Βαθρακοκοίλη Δημητρίου του Νικολάου, στη θέση «Κόττη»,        

β) ένα (1) μισθωτήριο ενός (1) ακινήτου στάθμευσης οχημάτων του Κουτελιέρη Ελευθερίου του Ευαγγέλου, στη θέση «Κόττη-Χριστός»,

γ) ένα (1) μισθωτήριο ενός (1) ακινήτου στάθμευσης οχημάτων του Μαρούλη Ιωάννη του Ευαγγέλου, στη θέση «Βιδάλη»,

δ) ένα (1) μισθωτήριο δύο (2) ακινήτων του Καπαρέλη Κων/νου του Γεωργίου, στη θέση «Παλαιά Σφαγεία»,

ε) ένα (1) μισθωτήριο ενός (1) ακινήτου της Καπαρέλη Σταματίας του Γεωργίου, στη θέση «Παλαιά Σφαγεία»,τηρώντας την κείμενη νομοθεσία.

 

 

66

«Τοποθέτηση μπάνερ ενημέρωσης στον κόμβο του Νοσοκομείου από 15/07/2016 έως 31/07/2016 από το Μορφωτικό Σύλλογο Νέων Τριπόδων Νάξου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τοποθέτηση μπάνερ ενημέρωσης στον κόμβο του Νοσοκομείου για την καλοκαιρινή εκδήλωσή του Μορφωτικού Συλλόγου Νέων Τριπόδων Νάξου, από 15 Ιουλίου 2016 έως 31 Ιουλίου 2016 σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και με δική τους υποχρέωση για την αφαίρεσή της.

 

 

 

 67

«Παραχώρηση μία (1) θέση πάρκινγκ αυτοκινήτου τύπου βαν έξω από το ξενοδοχείο BARBOUNIS HOTEL στην περιοχή Κόττη της Δ.Κ. Νάξου» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τη παραχώρηση (1) μία θέσης πάρκινγκ αυτοκινήτου τύπου βαν έξω από το ξενοδοχείο με την επωνυμία «BARBOUNIS HOTEL»  που βρίσκεται στη θέση Κόττη της Δ.Κ. Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η διαγράμμιση του χώρου θα γίνει με έξοδα του ενδιαφερόμενου έπειτα από συνεννόηση με την Δημοτική Κοινότητα.

 

 

                                                       

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ

 

 

                          ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

 

 

Σχόλια are closed.