ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Νάξος, 22-08-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ. – Οικ. 17196

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  9ης/22-08-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                                                                                  

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
22/2017 Έγκριση ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

1.

Τη ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ της άδειας λειτουργίας καταστήματος Υ.Ε. με διακριτικό τίτλο «Σ ΑΓΑΠΩ» ιδιοκτησίας Διαμαντάκου Γεωργίου λόγω δήλωσή του περί συμμόρφωσής του σύμφωνα με την υπ. αρ. 21/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

    

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Εμμανουήλ Πολυκρέτης      

Σχόλια are closed.