ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος,  18/07/2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ. – Οικ.11814

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  9ης/18-07-2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

 

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης

42/2016

Εισήγηση για έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στη Δ.Κ. Νάξου.

Η Επιτροπή κατά πλειοψηφία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της έκδοσης Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θερινής περιόδου με τις αλλαγές που αναφέρθηκαν στην πρόταση του Προέδρου.

 

                                                                                 

     Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

                                                                          Τοτόμης Πρωτονοτάριος              

Σχόλια are closed.