ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Νάξος, 31-08-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

           

Πίνακας περίληψης αποφάσεων της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής     Κοινότητας Νάξου στις 28-08-2018

(9η Συνεδρίαση του έτους 2018)

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

28

«Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Τσαγκλή Ευαγγέλου περί εγκρίσεως ή μη παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για κατασκευή πέργκολας εντός κοινοχρήστου χώρου» ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν του καταστήματος του κ. Τσαγκλή Ευαγγέλου του Χαραλάμπου που βρίσκεται στην περιοχή «δρόμος από πλατεία Πρωτοδικείου προς πλαζ Αγίου Γεωργίου» Χώρας Νάξου της Δ.Κ. Νάξου, για κατασκευή πέργκολας εντός κοινοχρήστου χώρου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ

 

  

                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

Σχόλια are closed.