ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Νάξος, 18-09-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                Αρ. Πρωτ. – Οικ. 15295-

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Της με α/α  9ης/17-09-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α/α απόφασης
ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
23/2018 Εισήγηση για την αναγκαιότητα επέκτασης του νέου κοιμητηρίου Χώρας Νάξου στη θέση Τίμιος Σταυρός. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναγκαιότητα επέκτασης του νέου κοιμητηρίου Χώρας Νάξου στη θέση Τίμιος Σταυρός και παράλληλα να εξευρεθεί νέος χώρος για επέκταση του κοιμητηρίου.

                                                          Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Εμμανουήλ Πολυκρέτης              

Σχόλια are closed.