ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 Της με α/α  7ης/26-6-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑΤΑ EΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
25/2013

Αίτηση Κλουβάτου Κων/νου του Ιακώβου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) (Αναψυκτήριο-Λουκουματζίδικο)» στον οικισμό της Τ.Κ. Κυνιδάρου.
Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα, στον εν θέματι αναφερόμενο, προέγκριση ίδρυσης καταστήματος, το οποίο προτίθεται να λειτουργήσει ως «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας) (Αναψυκτήριο-Λουκουματζίδικο)» στον οικισμό της Τ.Κ. Κυνιδάρου.
        Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
26/2013

Αίτηση Ζαχαράτου Βλάσιου του Αντωνίου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας)» στον οικισμό της Τ.Κ. Γλινάδου.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα, στον εν θέματι αναφερόμενο, προέγκριση ίδρυσης καταστήματος, το οποίο προτίθεται να λειτουργήσει ως «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας)» στον οικισμό της Τ.Κ. Γλινάδου.

Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

27/2013

Αίτηση Βιτζηλαίου Γεωργίου του Ιωάννη για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος-Αναψυχής» στον οικισμό Απόλλωνα της Τ.Κ. Κορωνίδας.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα στον εν θέματι αναφερόμενο, προέγκριση ίδρυσης καταστήματος, το οποίο προτίθεται να λειτουργήσει ως «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος-Αναψυχής» στον οικισμό Απόλλωνα της Τ.Κ. Κορωνίδας, με την προϋπόθεση ότι πριν την οριστική άδεια λειτουργίας ο αιτών θα προσκομίσει την απαιτούμενη έγκριση της Πολεοδομίας, διότι το κτίριο βρίσκεται εν μέρει εντός της γραμμής παραλίας.

Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

28/2013

Αίτηση Τριαντάφυλλου Ιωάννη του Εμμανουήλ για ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «Καφέ-Εστιατόριο» στην Τ.Κ. Ποταμιάς.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την ανανέωση της με αρ. πρωτ. 7668/29-6-2012 εκδοθείσας άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για το εν θέματι κατάστημα έως 31/10/2013, με παράταση του ωραρίου μέχρι την τρίτη πρωινή ώρα (03:00) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στην με αρ. πρωτ. 620/1-9-2009 εγκριτική απόφαση του πρώην Τμήματος Υγείας Επαρχείου Νάξου.

29/2013

Εισήγηση για έγκριση ή μη δρομολογίων της «ΚΤΕΛ Νάξου Α.Ε.» στην περιφέρεια Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την καλοκαιρινή περίοδο 2013.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα, σε σχέση με το πρόγραμμα δρομολογίων καλοκαιρινής περιόδου 2013 που κατατέθηκε προς έγκριση στο Δήμο από την «ΚΤΕΛ Νάξου Α.Ε.», να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο:

1.      Τα δρομολόγια που σύμφωνα με το πρόγραμμα της «ΚΤΕΛ Νάξου Α.Ε.» θα εκτελεστούν από 15/7/2013 μέχρι 31/8/2013, να ξεκινήσουν νωρίτερα και συγκεκριμένα από 8/7/2013. Επιπλέον, από την ημέρα αυτή όλα τα δρομολόγια να πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση, ήτοι 7 ημέρες την εβδομάδα.

2.      Την ένταξη νέων δρομολογίων.

3.      Την επέκταση της διαδρομής υφιστάμενων δρομολογίων.

4.      Την τροποποίηση της πορείας 5 (πέντε) εκ των υφιστάμενων δρομολογίων που πραγματοποιούνται ανά μισάωρο με αφετηρία τη Χώρα και προορισμό την Πλάκα, ώστε να μην περνούν από τον Άγιο Προκόπη, αλλά να ακολουθούν τη διαδρομή Χώρα-αεροδρόμιο-Αγία Άννα-Πλάκα.

5.      Καθ' όλο το 24ωρο τα λεωφορεία να μην διέρχονται από την οδό «Παπαβασιλείου» και την παραλιακή οδό, με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, λόγω της αυξημένης κίνησης των πεζών.

6.      Την υιοθέτηση του υποβληθέντος προγράμματος για την Δ.Κ. Κουφονησίων, με την προϋπόθεση ότι θα γίνεται χρήση ενός μόνο λεωφορείου χωρητικότητας μέχρι 30 θέσεων.

7.      Λόγω του περιορισμού του πλάτους του οδοστρώματος σε κάποια σημεία και με σκοπό την ασφάλεια των επιβατών, να προταθεί στην «ΚΤΕΛ Νάξου Α.Ε.» η χρήση οχημάτων μικρότερων σε όγκο και χωρητικότητα.

                                                                                                                       
                                                                       
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.