ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Νάξος 8/8/2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                    Αρ. Πρωτ.-10812-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ              ΖΩΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Tης με α/α  9ης/7-8-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
33/2013

Αίτηση Ξενάκη Νικολάου του Γεωργίου για ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «Καφετέρια-Εστιατόριο» στην Τ.Κ. Μελάνων.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την ανανέωση της με αρ. πρωτ. 11854/10-9-2012 εκδοθείσας άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για το εν θέματι κατάστημα έως 30/09/2013, με παράταση του ωραρίου μέχρι την τρίτη πρωινή ώρα (03:00) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στην με αρ. πρωτ. 600/20-7-2007 εγκριτική απόφαση του πρώην Γραφείου Υγείας Πρόνοιας Επαρχείου Νάξου.

34/2013

Αίτηση Σκουλάτου Ιωάννη του Νικολάου για ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «Καφεζυθεστιατόριο» στην Τ.Κ. Βίβλου.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την ανανέωση της με αρ. πρωτ. 8332/29-6-2012 εκδοθείσας άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για το εν θέματι κατάστημα έως 30/09/2013, με παράταση του ωραρίου μέχρι την τρίτη πρωινή ώρα (03:00) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στην με αρ. πρωτ. 335/27-5-2008 εγκριτική απόφαση του πρώην Γραφείου Υγείας Πρόνοιας Επαρχείου Νάξου.

35/2013

Αίτηση Σφυρόερα Παναγιώτη-Σταματίου του Σταύρου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος-Αναψυχής» εντός οικισμού Τ.Κ. Βίβλου.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα, στον εν θέματι αναφερόμενο, προέγκριση ίδρυσης καταστήματος, το οποίο προτίθεται να λειτουργήσει ως «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος-Αναψυχής» στον οικισμό της Τ.Κ. Βίβλου.
          Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).

                                                                                                                      
                                                                        
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  Τοτόμης Πρωτονοτάριος

 

Σχόλια are closed.