ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  2ης/25-2-2013 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α/α απόφασης

ΘΕΜΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
2/2013

Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2012.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την από 29/1/2013 Έκθεση Πεπραγμένων της για το έτος 2012  και τη διαβίβασή της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τελική έγκριση, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.
3/2013

Αίτηση Κυπραίου Δημητρίου του Στέφανου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων») στην Τ.Κ. Χαλκείου.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα στoν Κυπραίο Δημήτριο του Στέφανου, προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να λειτουργήσει ως «Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων» στην Τ.Κ. Χαλκείου. Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).
4/2013

Αίτηση Γαβαλά Νικολάου του Μιχαήλ για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος-Αναψυχής») στην Τ.Κ. Χαλκείου.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα στoν Γαβαλά Νικόλαο του Μιχαήλ, προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να λειτουργήσει ως «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος-Αναψυχής» στην Τ.Κ. Χαλκείου. Το ακριβές είδος του καταστήματος θα καθοριστεί από το αρμόδιο Γραφείο Δημόσιας Υγιεινής και Κοινωνικής Μέριμνας Νάξου, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τεύχος Β΄/8-10-12).
5/2013

Έγκριση κοπής δέντρου επί του οδοστρώματος  στη Δ.Κ. Φιλωτίου.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την κοπή επικίνδυνου δέντρου που ευρίσκεται επί του οδοστρώματος στη Δ.Κ. Φιλωτίου, επειδή καθιστά επισφαλή την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, λόγω μείωσης του πλάτους του οδοστρώματος και του ρεύματος κυκλοφορίας.
6/2013

Έγκριση κλαδέματος δέντρου σε ιδιόκτητο οικόπεδο εντός οικισμού Δ.Κ. Φιλωτίου.

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το κλάδεμα πεύκου που ευρίσκεται εντός οικοπέδου του κ. Βασιλάκη Μιχαήλ στην περιοχή «Λιοίρι» της Δ.Κ. Φιλωτίου, καθόσον έχει γείρει επικίνδυνα προς τη δημόσια οδό και σε συνδυασμό με τα ηλεκτροφόρα καλώδια που γειτνιάζουν, αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.
7/2013

Έγκριση κοπής πεύκου εντός οικισμού Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου.

Η Επιτροπή ενέκρινα ομόφωνα το κλάδεμα, και όχι την κοπή, πεύκου που εφάπτεται στην οικία της κ. Μαργαρίτη Χρυσούλας  στη Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου για λόγους  προστασίας της υγείας της.

                                             
Νάξος 25/2/2013
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος    

Σχόλια are closed.