Προκήρυξεις – πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων
προϊσταμένων Διευθύνσεων/Τμημάτων  του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Συνημμένα έγγραφα

Σχόλια are closed.