Τίτλος:

Δημόσια Διαβούλευση για το έργο με τίτλο: «Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής και Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Νάξου και Μικρών Νήσων» 

Σύντομη αναφορά στο αντικείμενο -στόχο της προκήρυξης/ Προμηθευόμενο είδος:

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση ψηφιακής εφαρμογής πλοήγησης της Νάξου, Ηρακλειάς, Σχοινούσας, Κουφονησίου, Δονούσας.

Αντικείμενο:

Το έργο έχει ως στόχο την ενημέρωση των επισκεπτών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σχετικά με τις τουριστικές υποδομές, τους τουριστικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς πόρους και γενικά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την πλοήγηση τους στην περιοχή της Νάξου, Ηρακλειάς, Σχοινούσας, Κουφονήσι, Δονούσα. Πρόκειται για μια καινοτόμο εφαρμογή η οποία θα χρησιμοποιείται μέσω έξυπνων φορητών συσκευών χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση στο διαδίκτυο. Με το εν λόγω έργο αναπτύσσεται και υλοποιείται ψηφιακή εφαρμογή πλοήγησης και εξερεύνησης της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να ενημερωθούν για όλα τα σημεία ενδιαφέροντος που επιθυμούν αλλά και να οργανώσουν τις καθημερινές μετακινήσεις τους αφού η εν λόγω εφαρμογή θα τους ενημερώνει για την πιο σύντομη διαδρομή ώστε να επισκεφθούν αξιοθέατα, παραλίες, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κ.α. κατά τη διάρκεια διαμονής τους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, μέσω του προσωποποιημένου προγράμματος περιήγησης.
β) Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 20.1 του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ έργου 327790).

Ο  Συνολικός Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν χιλιάδων  οκτακοσίων εξήντα Ευρώ και ογδόντα Λεπτών (100.860,00 €), (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : 82.000,00 € – Ποσό ΦΠΑ : 18.860,00 €)

γ) Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 4/9/2011  έως  21/10/2011

δ) Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης

ε) το link στο site του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

είναι: www.e-naxos.eu στην ενότητα διαβουλεύσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας φορέα:

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Τηλ. 2285360115, 114
Φαξ. 2285023570
Email: iservos@naxos.gov.gr  (Ιωάννης Σέρβος) 
Στοιχεία επικοινωνίας χειριστή (ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ):

Ελένη Κονταξάκη
ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
Τηλ.: +30 210 3722424
Συνημμένο αρχείο προκήρυξης: naxos_part_a.doc,   naxos_part_b.doc, naxos_part_c.doc

Σχόλια are closed.