Πολυετής δαπάνη ασφάλισης του επιβατικού οχήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 17-12-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1482
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Σκουλάτου Κυριακή
Τηλέφωνο : 2285024259
e-mail : dke@naxos.gov.gr

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την δαπάνη «Πολυετής δαπάνη ασφάλισης του επιβατικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΕΜΤ 4397 που χρησιμοποιείται στη Δομή ¨ΚΔΑΠ-ΜΕΑ¨ και των επιβατικών οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΕΜΤ 4398 & ΕΜΤ 4399 που χρησιμοποιούνται στο Πρόγραμμα ¨ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ και Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ¨ αντίστοιχα έως την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021, 10.00π.μ.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική υπηρεσία. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300, δίπλα στο βενζινάδικο REVOIL (Φηκάς).
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285024259.

Ο Πρόεδρος

Σέργης Νικόλαος

Σχόλια are closed.