Πολυετής δαπάνη ασφάλισης του επιβατικού οχήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         Νάξος, 15-12-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                       Αρ. Πρωτ.: 1229
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                     Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κώδικας : 843 00
Πληροφορίες : Παραράς Σπυρίδων
Τηλέφωνο :2285360136
e-mail : dke@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την δαπάνη «Πολυετής δαπάνη ασφάλισης του επιβατικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΕΜΤ 4397 που χρησιμοποιείται στη Δομή «ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» και των επιβατικών οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΕΜΤ 4398 & ΕΜΤ 4399 που χρησιμοποιούνται στο Πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Δ.Ε. ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ και Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ» αντίστοιχα έως την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020, 10.00π.μ.
Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2285360136.

Ο Πρόεδρος

Σέργης Νικόλαος

Σχόλια are closed.