Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή 22-8-2021 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Π.Ε Κυκλάδων & Π.Ε. Δωδεκανήσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Τσιροπινά
Ταχ. Κωδ. : 84100 – Ερμούπολη, Σύρος
Τηλέφωνο : 22813 62723
E-mail : dpp@cycl.pnai.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή 22-8-2021 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Π.Ε Κυκλάδων & Π.Ε. Δωδεκανήσου».
Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 22-8-2021, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης
Κινδύνου Πυρκαγιάς που συντάσσει η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος για την εκδήλωση
πυρκαγιών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Π.Ε. Κυκλάδων & Π.Ε. Δωδεκανήσου, είναι πολύ υψηλός (Κατηγορία κινδύνου 4) και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε
κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας-επιφυλακής.
Παρακαλούμε πολύ τους πολίτες και τους επισκέπτες των νησιών του Νότιου Αιγαίου, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία στο
ύπαιθρο, που είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια και να ειδοποιούν  άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε οποιοδήποτε γεγονός υποπέσει στην αντίληψη
τους.
Σύμφωνα με την Απόφαση υπ. Αριθμ. 1019/4/24-ιδ’ «Παράταση ισχύος της από 5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου» ΦΕΚ 3877Β/19-08-2021 παρατείνεται από
σήμερα Παρασκευή 20-8-2021 και ώρα 06:00 έως και την Παρασκευή 27-8-2021 στις 06:00 ισχύει η Απαγόρευση διέλευσης, μετακίνησης και παραμονής εντός περιοχών
NATURA, Δασών, Εθνικών Δρυμών, Αισθητικών Δασών και αλσών για όλη την διάρκεια της ημέρας. Επίσης απαγορεύεται, στο σύνολο της Επικράτειας, κάθε
υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως, ενδεικτικά, εργασίες ή δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση (π.χ.
Οξυγονοκόλληση) ή περιλαμβάνουν καύση εύφλεκτης ύλης (π.χ. απορριμμάτων) ή ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης (π.χ. μελισσοκομία).
Σας ενημερώνουμε τέλος ότι στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (http://civilprotection.gr/el- Οδηγίες προστασίας- Δασικές Πυρκαγιές) καθώς
επίσης και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=9982 – Θέματα Πολιτικής Προστασίας) υπάρχουν
αναρτημένες Οδηγίες Προστασίας από Δασικές πυρκαγιές.
Ερμούπολη 21 Αυγούστου 2021

Σχόλια are closed.