Πρακτικό επιτροπής για την κατάρτιση των αναμορφωμένων πινάκων πρόσληψης εποχικού προσωπικού της ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

Πρακτικό επιτροπής για την κατάρτιση των αναμορφωμένων πινάκων πρόσληψης εποχικού προσωπικού της ΣΟΧ 2/2020 ανακοίνωσης της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης

 

Συνημμένο έγγραφο

Σχόλια are closed.