Πρακτικό επιτροπής της ΣΟΧ 1/2023 προκήρυξης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

Στη Νάξο και στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.ΝΑ., σήμερα 06 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 98/05-12-2023 απόφαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των αριθ. 1474/2022, 1166/2023 & 1339/2023 αποφάσεων του Δημάρχου, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2023 προκήρυξης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Συνημμένο Πρακτικό

Σχόλια are closed.