Λόγω τεχνικού προβλήματος οι ηλεκτρονικές πληρωμές  στο site του Δήμου δεν είναι διαθέσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες για εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής στα τηλ:2285360135, 2285360137,2285360130

Comments are closed.