Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για ‘Συντήρηση- παρακολούθηση καλής λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης Δ.Ε. Κουφονησίων’

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Κουφονήσι  26/8/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                   Αρ.Πρωτ.:  186/2019

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Κοινότητα Κουφονησίων

Πληροφορίες: Κωβαίος Αντώνιος                        ΠΡΟΣ: Ψαρρό Μιχαήλ

Τηλέφωνο:   2285071379

 

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

«Συντήρηση- παρακολούθηση καλής λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης

Δ.Ε. Κουφονησίων»

 

  

Δια της παρούσης η ΔΚ Κουφονησίων  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΕ Κουφονησίων» από Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 έως και Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  23.754,69 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας. 2.Ασφαλιστική ενημερότητα

  1. Φορολογική ενημερότητα

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Της Κοινότητας Κουφονησίων

 

 

Κωβαίος Αντώνης

σχετικά έγγραφα

Σχόλια are closed.