Προληπτικοί καθαρισμοί-αποψιλώσεις εκτάσεων προς αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών-Αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών

Δείτε το έγγραφο εδώ

Comments are closed.