προμήθεια ανιχνευτών ηλεκτρονικής σήμανσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                       Νάξος:.17/10/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                 Αρ.Πρωτ.:18317

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ &  Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΝΣΗ ΤΟΠ.ΟΙΚ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

 

Διεύθυνση:      Χώρα Νάξου Τ.Κ. 84300

Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Νεκταρία

Τηλέφωνο:      2285360138

Fax:                   2285023570

Email:             ntri@naxos.gov.gr

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της προμήθειας «Τεσσάρων ανιχνευτών ηλεκτρονικής σήμανσης δεσποζόμενων και αδεσπότων ζώων ».

Παρακαλούμε όπως υποβάλλετε  την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως και τη Δευτέρα   21/10/2019 και ώρα 12:00πμ.

 

 

 

 

Αγγελή Παναγιώτα

ΠΕ Οικονομικού

Προϊσταμένη Δνσης

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

Τεχνική περιγραφή

 

Comments are closed.