Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τα μουσικά όργανα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                        Νάξος,  16-03-2020

ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                  Αρ. Πρωτ.:  251

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση      : Χώρα Νάξου                                                                             Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Ταχ. Κώδικας  : 843 00

Πληροφορίες  : Ρωμανού Πετρούλα                                  

Τηλέφωνο       :2285360136

e-mail               : dke@naxos.gov.gr

  

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την δαπάνη «Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τα μουσικά όργανα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» έως την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020, 10,30π.μ. Η δαπάνη περιλαμβάνει την προμήθεια των κάτωθι:

 

A/A Περιγραφή είδους Ποσό-

τητα

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

Χωρίς ΦΠΑ

Αξία ανά είδος

Χωρίς ΦΠΑ

1 ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ ALTO 1 12,10€ 12,10€
2 ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ ALTO 2 98,39€ 196,78€
3 ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΚΛΑΡΙΝΟΥ 2 99,19€ 198,38€
4 ΛΥΡΑ ΦΛΑΟΥΤΟΥ 2 22,98€ 45,96€
5 ΚΑΛΑΜΙΑ ALTO ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ VADOREN No 2 (ΚΟΥΤΙ 10ΤΜΧ) 1 30,65€ 30,65€
6 VALVE OIL LA TROMBA T2 1 5,97€ 5,97€
7 ΣΟΥΡΝΤΙΝΑ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ 1 77,42€ 77,42€
8 ΚΑΛΑΜΙΑ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ ALTO S80 9 3,06€ 27,54€
9 ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ ALTO YAMAHA AS-6C 2 120,97€ 241,94€
10 ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ SELMER 1 22,98€ 22,98€
11 MOUTHPIECE CUSHION 1 8,63€ 8,63€
12 ΚΛΕΙΔΙ ΚΛΑΡΙΝΟΥ 1 88,71€ 88,71€
13 ΤΑΠΕΣ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ 2 13,63€ 27,26€
14 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ 4 15,97€ 63,88€
15 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΚΛΑΡΙΝΟΥ 6 9,92€ 59,52€
16 ΛΑΔΙ VALVE OIL ΠΝΕΥΣΤΩΝ 5 9,03€ 45,15€
17 STICK ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΠΝΕΥΣΤΑ 5 10,40€ 52,00€
18 CONN SELMER ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΡΟΜΠΟΝΙ 10 7,66€ 76,60€
19 KEY OIL ΓΙΑ ΤΡΟΜΠΟΝΙ 5 8,63€ 43,15€
20 TUNING GEL YAMAHA ΓΙΑ ΠΝΕΥΣΤΑ 5 12,18€ 60,90€
21 ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΦΛΑΟΥΤΟΥ 2 22,98€ 45,96€
22 ΑΝΑΛΟΓΙΟ ΚΛΑΡΙΝΟΥ 2 32,26€ 64,52€
23 ΣΟΥΡΝΤΙΝΑ ΓΙΑ ΤΡΟΜΠΟΝΙ 1 91,13€ 91,13€
24 ΣΟΥΡΝΤΙΝΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΡΝΟΥ 1 108,06€ 108,06€
25 ΚΑΛΑΜΙΑ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ VADOREN Νο 1 ½ (ΚΟΥΤΙ 10ΤΜΧ) 3 29,25€ 87,75€
26 ΚΑΛΑΜΙΑ ΚΛΑΡΙΝΟΥ VADOREN   Νο 1 ½ (ΚΟΥΤΙ 10ΤΜΧ) 6 29,46€ 176,75€
27 ΚΑΛΑΜΙΑ ΚΛΑΡΙΝΟΥ VADOREN   Νο 2 (ΚΟΥΤΙ 10ΤΜΧ) 2 28,22€ 56,44€
      ΣΥΝΟΛΟ 2.016,13€
      Φ.Π.Α. 24% 483,87€
      ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.500,00€

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

 

Οι προσφορές θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : dke@naxos.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σχόλια are closed.