Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων ΒΙΟ.ΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     Νάξος  08-10-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                   Αρ. πρωτ. 18451
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Προς:  Εταιρεία  Odysseus Marine &  Enginnering /
Σ.Καρούσης – Μ. Τριαντάφυλλος Ο.Ε

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ    

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟ.ΚΑ» από Πέμπτη 8 Οκτωβρίου έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  19.964,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα
  3. Φορολογική ενημερότητα
  4. ΚΑΔ επιχείρησης

 

 

Ο  Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Τεχνική μελέτη

Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

 

Σχόλια are closed.