Προμήθεια Αντλιών – Κινητήρων Ύδατος ΔΕ Δρυμαλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Νάξος 27-10-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                             Αριθμός Πρωτοκόλλου 19942/2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Προς: ΥΔΑΤΩΡ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ Α.Ε

                                                                                 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ – ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ       

 

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ – ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ» από Τρίτη 27 Οκτωβρίου έως και Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  1.872,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Ο  Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

 

Συνημμένα:

  1. Τεχνική έκθεση
  2. Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

 

Σχόλια are closed.