ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                          Νάξος, 18/10/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                   Αρ. Πρ.: 18427

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Προς:

 

1. Εταιρεία Σημαιών Alfa Sym

2. Κάθε ενδιαφερόμενο

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : M. Ζαζάνη

Τηλέφωνο: 2285360155

FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την άμεση κατάθεση οικονομικής προσφοράς λόγω της επικείμενης Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου, των ακόλουθων δαπανών:

Προμήθεια για Σημαίες (CPV: 35821000-5), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Α/Α ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΕ εκ. (ύψος-πλάτος) ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΤΙΜΗ ΤΜΧ ΑΘΡΟΙΣΜΑ
1 Σημαία Ελλάς 120 – 200 7 11,00 77,00
2 Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωση 120 – 200 3 11,00 33,00
3 Σημαία με Λογότυπο Δήμου 120 – 200 3 15,00 45,00
4 Σημαία Ελλάς 90-150 10 10,00 100,00
           
        ΆΘΡΟΙΣΜΑ 255,00
        Φ.Π.Α 24% 61,20
        ΣΥΝΟΛΟ 316,20

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

 

Ο Δήμαρχος καα,

Ευάγγελος Κατσαράς

Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.