Προμήθεια Ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ετών 2017 – 2018: Ηλεκτρικές κουβέρτες (2017) και Είδη καθαριότητας (2018)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 34.372,80€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Συνημμένα έγγραφα

Σχόλια are closed.