«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την ακόλουθη δαπάνη, έως και την Δευτέρα 3 Απριλίου 2017, 12.00 π.μ. ως ακολούθως: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ Νομικού Προσώπου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2017», ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.987,03€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Για περισσότερα κλικ εδώ.

Σχόλια are closed.