ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος, 06 /06/2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                     Αρ. πρωτ.: 7262 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


«Πρόσκληση  για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς  για  την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΙΟΚΑ Δ.Ε.ΝΑΞΟΥ    

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων καλεί όλους τους ενδιαφερομένους  να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου  για  την< προμήθεια  Ειδών πυρασφάλειας των κτιρίων του ΒΙΟΚΑ της Δ.Ε.Νάξου  έως και την  17/06/2013 ημέρα  Δευτέρα  στις 13:00μμ, ενδεικτικού προϋπολογισμού  1.433,76  € μαζί με το Φ.Π.Α 16%.Τα είδη  περιγράφονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών που  ακολουθεί και τα  οποία αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  πρόσκλησης. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τις προδιαγραφές από το γραφείο προμηθειών του Δήμου. Nάξου Μικρών Κυκλάδων (τηλ. 2285360132-153 ) και στο διαδικτυακό τόπο www.e-naxoς.eu στην Θεματική ενότητα Διαγωνισμοί  Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την ισχύουσα Νομοθεσία του ΕΚΠΟΤΑ.

Tεχνικές Προδιαγραφές                                                                                  

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
καα
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.