ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Νάξος, 24/03/2014  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                 Αρ. πρωτ.: 3896  
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ.: Μ. Ζαζάνη
Ταχ. Δ/νση :Χώρα Νάξου                                  
Ταχ. Κώδικας: 843 00                                               
Τηλ.: 2285360121 
Fax: 22850-23570

«Πρόσκληση  συμμετοχής στη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια  Ειδών Τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ , για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, γάλακτος για τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π & Ειδών κυλικείου για το ΚΗΦΗ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση  Έτους  2014»  

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Α΄ Φάσης του εν λόγω Ανοικτού Διαγωνισμού, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων εφαρμόζοντας τις Διατάξεις και έχοντας υπόψη:
1) το άρθρο 2 παρ. 6 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
2) το άρθρο 23 παρ. 1 έως 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
3) την απόφαση 100/2014 της Οικονομικής Επιτροπής
4) την απόφαση 77/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφασίζει για τις ακόλουθες ομάδες τροφίμων, για τις οποίες δεν υπήρξε ανάδοχος, την προσφυγή στη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης. 
Α) Είδη παντοπωλείου, ζαχαροπλαστείου και μέλι θυμαρίσιου Νάξου τροφοδοσίας των παιδικών σταθμών
Γ) Είδη Κυλικείου για το ΚΗΦΗ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δ) Είδη  οπωροπωλείου  τροφοδοσίας των παιδικών σταθμών
Ζ) Είδη Αρτοποιείου  Τροφοδοσίας των Παιδικών Σταθμών  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να τηρήσουν τους όρους της σχετικής Διακήρυξης και Μελέτης, ως προς τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως και την Τετάρτη 2 Απριλίου 2014, στις 10 το πρωί, όπου και θα ξεκινήσει η αποσφράγιση των φακέλων.

Παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο κατά τις εργάσιμες ημέρες .
 
                                                                                  
   Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ,
         καα

O Αντιδήμαρχος
Αργύρης Ανεβλαβής

 

Σχόλια are closed.