Προμήθεια ειδών φιλοξενίας φυσικών προσώπων, επισήμων και υπηρεσιακών στελεχών στο Δημαρχείο (Δημοτικό Συμβούλιο και Γραφείο Δημάρχου)

Δήμος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 03/07/2020
Αριθμός Πρωτοκόλλου 10683/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285360155                                                                                                         
FAX: 22850-23570                                                                                                                                                              Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα, ανά τεμάχιο είδους, των ακόλουθων δαπανών:

1. Δαπάνη έως 150,00€ με ΦΠΑ

ΕΙΔΗ
·         Κεράσματα / τιμή ανά κιλό
·         Χυμός πορτοκάλι 1.5 λίτρο

2. Δαπάνη έως 450,00€ με ΦΠΑ

ΕΙΔΗ
Αναψυκτικά σε συσκευασία 1,5 λίτρου (τύπου sprite, πορτοκαλάδα κόκκινη,  τύπου cola)
·         Εμφιαλωμένα μπουκάλια νερού 1.5 και 0,5 λίτρων
·         Πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης (συσκευασία των 50 τμχ)
·         Χαρτοπετσέτες 100 τμχ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της Υπηρεσίας.

Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος
καα,

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.