ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Νάξος  28-11-2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ.21545

 

Προς:Κάθε ενδιαφερόμενο

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για  «Προμήθεια εξοπλισμού ακτών»

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για «Προμήθεια εξοπλισμού ακτών » με ενδεικτικό προϋπολογισμό  3.298,40 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Συνημμένα Έγγραφα

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

Παναγιώτα Αγγελή

Σχόλια are closed.