Προμήθεια ηλεκτρόδιων και μπαταριών απινιδωτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθμός Πρωτοκόλλου:
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                                      Προς
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                            Αναστάσιος Δίγκας ΕΕ
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : M. Ζαζάνη
Τηλέφωνο: 2285029423
Email: mzazani@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς της προμήθειας ηλεκτρόδιων και μπαταριών απινιδωτών
του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Διά της παρούσης ο Δήμαρχος σας καλεί για υποβολή προσφοράς, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποστολή της παρούσης, της προμήθειας ανταλλακτικών ηλεκτρόδιων και μπαταριών απινιδωτών, λόγω του ζητούμενου της απόλυτης συμβατότητας των ειδών με τις υπάρχουσες συσκευές, οι οποίες είχαν αγοραστεί από την εταιρεία σας.

Η δαπάνη με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 802,01€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθεί σε βάρος των ΚΑ: 10-6631 και 15-6631 του έτους 2021, ως ακολούθως (θα προσκομιστούν 2 ξεχωριστά παραστατικά ανά τον ΚΑ):

ΚΑ: 10-6631/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Μον.

Μέτρ.

 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ

ΤΜΧ

 

ΔΑΠΑΝΗ

 

1 HeartSine Samaritan Stryker Ηλεκτρόδια και Μπαταρία PadPak Ενηλίκων Τεμ. 1 150,00 150,00
  ΦΠΑ 24% 36,00
  ΤΕΛΙΚΟ 186,00

ΚΑ: 15-6631/αθλητικές εγκαταστάσεις

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Μον.

Μέτρ.

 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ

ΤΜΧ

 

ΔΑΠΑΝΗ

 

1 HeartSine Samaritan Stryker Ηλεκτρόδια και Μπαταρία PadPak Ενηλίκων Τεμ. 1 150,00 150,00
2 HeartSine Samaritan Stryker Ηλεκτρόδια και Μπαταρία PedPak Παίδων Τεμ. 2 173,39 346,78
  ΣΥΝΟΛΟ 496,78
  ΦΠΑ 24% 119,23
  ΤΕΛΙΚΟ 616,01

 

Με την οικονομική προσφορά ανά την περίπτωση ΚΑ ως ανωτέρω υποβάλλονται τα ακόλουθα:

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (προαιρετικά)

ΚΑΔ επιχείρησης (απαραίτητη η συνάφεια με την ανάθεση)

 

ΜΕΛΕΤΗ

Ο αντιδήμαρχος,

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Σχόλια are closed.