ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος, 07/12/2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                        Αρ. πρωτ.: οικ.
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλ.: 2285360100-121-153

«Πρόσκληση για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια Ημερολογίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέχρι την Τρίτη 11/12/2012 στις 12:00 το μεσημέρι για τα είδη που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Προδιαγραφές – Ενδεικτικός προϋπολογισμός

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.

ΠΟΣΟΤ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Ημερολόγια σπιράλ 17*25 περίπου με χοντρό εξώφυλλο

Τεμ.

130

7,00

910,00

Ημερολόγιο δερματόδετο 17*25

Τεμ.

1

8,00

8,00

Ημερολόγιο επιτραπέζιο

Τεμ.

60

0,80

48.00

966.00

Φπα 16%

154.56 

ΣΥΝΟΛΟ

1.120,56

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν και δείγματα των ημερολογίων που προσφέρουν.
Η παράδοση των ημερολογίων θα είναι άμεση, εντός τριών ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της ανάθεσης .
Για πληροφορίες σχετικές μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2285360121-153.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
        καα

Λιανός Δημήτρης
  Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.