Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την πλήρη επισκευή και συντήρηση των μονάδων αφαλάτωσης στη νήσο Σχοινούσα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας
«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την πλήρη επισκευή και συντήρηση των μονάδων αφαλάτωσης στη νήσο Σχοινούσα»
Προϋπολογισθείσα δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ 24%): 130.000,00 €
ΦΠΑ (24%): 31.200,00 €
Προϋπολογισθείσα δαπάνη (με ΦΠΑ 24%): 161.200,00 €
CPV: 42912340-7 [Συσκευές αφαλάτωσης]
KA 63-7312.006
ΣΑ 93917
Αναθέτουσα Αρχή:
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Συνημμένα Έγγραφα

 

Σχόλια are closed.