ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Υ.Α. 11389/93 ΥΠ.ΕΣ. περί
«Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή
της μέχρι σήμερα, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια
«Λιπαντικών για τη συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου &
Μικρών Κυκλάδων» ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 19.700.00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο Νάξου την 17/12/2013 ημέρα
Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11:00 πμ.
Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εκτός
από την προσφορά τους και εγγυητική επιστολή Τραπέζης για την συμμετοχή στο
διαγωνισμό ποσού 850,00€ .
Για την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο
Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στο τηλέφωνο 2285360106 & 127 από τις 09:00πμ
ως τις 15:00μμ και στον διαδικτυακό τόπο www.e-naxos.eu στη θεματική ενότητα
«Διαγωνισμοί».

Συνημμένα έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.