Η παρούσα αφορά την προμήθεια ενός (1) μηχανήματος τεχνικών έργων, τύπου ελαστικοφόρου φορτωτή κατάλληλου για κίνηση σε ασφαλτοστρωμένους και χωματόδρομους καλής βατότητας, με τηλεσκοπικό οπισθο-εκσκαφέα εκσκαφής τάφρων κατάλληλο για βαθείς χάνδακες και υδραυλική σφύρα για την εξασφάλιση δυνατότητας εκσκαφής βραχώδους εδάφους, με σπαστή βάση στήριξης για χρήση σε διάφορες γωνίες κλίσης της σφύρας εντός βαθέων φρεάτων.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας σύμφωνα με την παρούσα μελέτη ανέρχεται σε  €83.000 και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της κατανομής του 35% του αναπτυξιακού προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ .
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Νάξου στις 18/08/2009 και ώρα 10:00.

Το μηχάνημα θα διατεθεί για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των συνεργείων  του Δήμου Νάξου για ταχεία αποκατάσταση βλαβών των δημοτικών οδικών δικτύων, των δημοτικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, του τομέα καθαριότητας και δημοτικού ηλεκτροφωτισμού. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2285360104, fax: 2285023570, αρμόδιος υπάλληλος Κος  Γεώργιος Σιδερής Τμήμα Προμηθεών διεύθυνση Δημαρχείο Δήμου Νάξου, Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300.

Διαβάστε την Διακήρυξη

Διαβάστε την Τεχνική Μελέτη

Σχόλια are closed.