ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Νάξος,   14 Μαϊου 2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                       Αριθ.πρωτ.: 7228

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Προς:  κάθε ενδιαφερόμενο

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς

 

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια ξυλείας περίφραξης παραλιών  από Πέμπτη 14 Μαϊου 2020 έως και Δευτέρα 18 Μαϊου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  4.993,11 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019.

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1. Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.