Προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και ΜΚ

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της προμήθειας  «Οχήματος για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και ΜΚ» .

Παρακαλούμε όπως υποβάλλεται  την προσφορά σας στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έως και την Τρίτη 18/12/2018.

Επίσης πρέπει να υποβάλλετε φορολογική ,ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

 

Συνημμένα Αρχεία

 

Σχόλια are closed.