ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αρ. πρωτ. 15957/10-9-2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Πληρ. Γεώργιος Μανδηλαράς
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Τηλ.: 22853 60104

Προς: Υιοί Εμμανουήλ Κουφόπουλου Ο.Ε.

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για «Προμήθεια & Τοποθέτηση Κιγκλιδωμάτων»
Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Προμήθεια & Τοποθέτηση Κιγκλιδωμάτων» από Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 έως και Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 30.659,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον (Ν.4782/2021)
Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό
3. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου
4. ΚΑΔ επιχείρησης

Ο Δήμαρχος

Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.