ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Νάξος,  07/ 07/2014 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                         Αριθ. πρωτ.:10651
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                
Πληροφορίες: Μανδηλαράς Γεώργιος 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                
Τηλ.: 2285360153                                         Προς :ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΝΑΞΟΥ
«Πρόσκληση  για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς  για  την  Προμήθεια  Υγειονομικού Υλικού & φαρμάκων για το Νομικό πρόσωπο της  κοινωφελής επιχείρηση   του ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ . 
Ο Αντιδήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων καλεί  τους ενδιαφερομένους  να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου για  την εν λόγω προμήθεια  έως και την  Πέμπτη  10/07/2014  και ώρα 12:00μμ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.032,30  € μαζί με το Φ. Π. Α 
Το Υγειονομικό Υλικό και τα φάρμακα    περιγράφονται στον πίνακα  και στο έντυπο προσφορά που ακολουθεί  και τα  οποία  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  πρόσκλησης. 
Ο ανάδοχος προμηθευτής που θα προκύψει και θα του κοινοποιηθεί η απόφαση ανάθεσης θα πρέπει εντός 10 ημερών να παραδώσει το υγειονομικό  υλικό  και τα φάρμακα  ενώπιον της επιτροπής παραλαβής προμηθειών στο κτίριο του Δημαρχείου  .
Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την ισχύουσα Νομοθεσία του ΕΚΠΟΤΑ. 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 καα
ΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Σχόλια are closed.