Προμήθεια υλικών για την δημιουργία χριστουγεννιάτικων κατασκευών για τις ανάγκες του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών-Μ.Ε.Α.(Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                          Νάξος,  05-11-2020
ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                  Αριθμός Πρωτοκόλλου.:  1020/2020
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση      : Χώρα Νάξου                                                                                                  Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
Ταχ. Κώδικας  : 843 00
Πληροφορίες  : Ρωμανού Πετρούλα
Τηλέφωνο       :2285360136
e-mail               : dke@naxos.gov.gr

 

 

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

O Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για την δαπάνη «Προμήθεια υλικών για την δημιουργία χριστουγεννιάτικων κατασκευών για τις ανάγκες του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών-Μ.Ε.Α.(Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», έως την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020, 10,30π.μ. Η δαπάνη περιλαμβάνει τις κάτωθι προμήθειες :

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
ΜΠΑΛΑ ΔΙΑΦΑΝΗ 8Χ9cm ΜΕ ΑΝΑΠΟΔΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 0,60€ 12,00€
ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΛΟΙΟ ΔΕΝΤΡΟΥ 10cm 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ  1 5,00€ 5,00€
ΚΛΑΔΙ ΑΝΘΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 1 ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 0,50€ 10,00€
ΧΡ. ΚΛΑΔΙ 50cm ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΚΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 0,95€ 19,00€
ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΛΕΒΑΝΤΑ ΛΕΥΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ  1 1,50€ 1,50€
ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ CRAFT 14X10X5,2cm ME ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ TEMAXIA 24 0,45€ 10,80€
ΧΑΡΤΙΝΟ ΚΟΥΤΙ CRAFT 19,5X15X10cm ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 50 0,40€ 20,00€
  ΣΥΝΟΛΟ 78,30€
  Φ.ΠΑ. 24% 18,79€
  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 97,09€

 

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Οι προσφορές θα προσκομίζονται στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285360136.

 

Ο Πρόεδρος

Σέργης Νικόλαος

Σχόλια are closed.