ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                          Προς: ΥΔΑΤΩΡ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ Α.Ε
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ » από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 14.805,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα
  3. Φορολογική ενημερότηταΟ Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Συνημμένα έγγραφα

 

Σχόλια are closed.