Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού κηπουρών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προς: ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Μ.Ε.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού κηπουρών
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού κηπουρών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020» με ενδεικτικό προϋπολογισμό 99,68 € από Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 έως και Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

ΜΕΛΕΤΗ

Η Προϊστάμενη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

Παναγιώτα Αγγελή
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Σχόλια are closed.