ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ – ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕ ΝΑΞΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Νάξος 03-09-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              Αρ. πρωτ. 15296
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Προς: ΥΔΑΤΩΡ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ Α.Ε

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ – ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕ ΝΑΞΟΥ

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ – ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕ ΝΑΞΟΥ» από Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου έως και Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 992,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Αντιδήμαρχος
Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.