ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ – ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

Δήμος Νάξου κ Μικρών Κυκλάδων 09/07/2020 Αριθμός πρωτοκόλλου 11029/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Πληρ. : Κων/να Γαβαλά

Προς: Εταιρεία ΥΔΑΤΩΡ

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ – ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ – ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΔΕ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ( περιοχή Λιώνας) από σήμερα 9/7/2020 έως και Δευτέρα 13/7/2020 και ώρα 12.00 μ.μ., με ενδεικτικό προϋπολογισμό  2.232,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Ο  Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

 

Σχόλια are closed.