ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Νάξος  4/10/2018

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                               Αρ. Πρ.: 16804

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Περιβάλλοντος

Τμήμα Περιβάλλοντος

Πληροφορίες :  Σταματία Μαργαρίτη                                                         Προς:

Τηλέφωνο:    2285360128                                                                  Κάθε ενδιαφερόμενο

FAX:   2285023570

 

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για κατάθεση οικονομικής προσφοράς : «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»  από σήμερα Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 έως και Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14.00 μ.μ.

Η προμήθεια έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 24.480,77 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η παραπάνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016

 

Συνημμένα Έγγραφα

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

Σχόλια are closed.