ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκειμένου να αναθέσει με απευθείας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ   ΣΧΑΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ βάσει της τεχνικής μελέτης   της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών   του Δήμου μας σας καλεί  να εκδηλώσετε  ενδιαφέρον καταθέτοντας Κλειστή σε φάκελο την οικονομική σας προσφορά   στο πρωτόκολλο του Δήμου   έως και την  Παρασκευή   27-12-2019 και ώρα 15:00πμ,

Συνημμένα Έγγραφα 

Σχόλια are closed.