ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Νάξος  2-10-2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ. 17180

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Πληρ. : Ειρηναίος Κιουλαφής                                                    Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Τηλέφωνο: 2285360113

FAX:     2285023570

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ  »

 

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ  από Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 έως και Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  4.743,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1. Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2. Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

Συνημμένα έγγραφα

 

Ο  Αντιδήμαρχος    Εμμανουήλ Πολυκρέτης

 

Σχόλια are closed.